Hoe maak je een correct snijbestand met tekst in silhouette studio?

Om snel zelf even een naam te snijden in je silhouette studio programma, maakt het niet zoveel uit. Maar als je designs wilt gaan aanleveren om te laten uitsnijden door iemand anders, ga je al snel merken dat het soms helemaal anders toekomt dan hoe jij het op je computer zag. Hoe komt het toch dat designs anders aankomen dan hoe jij ze op je computer zag? Of misschien heb je zelf een nieuwe computer & zijn nu de helft van je opgeslagen designs helemaal ontregeld…

Je maakt dit in silhouette studio…
En dit krijgt je ontvanger te zien nadat je het bestandje verzond per mail…

Correct tekst opmaken als snijbestand

Getypte tekst in studio is geen snijvorm. Zo lang je tekst nog ‘gewoon’ getypt staat, kan jij wijzigen aan de tekst en hem veranderen van lettertype. In het hierboven gegeven voorbeeld is de bovenste naam gewoon getypt & de onderste naam correct omgezet naar een snijbestand. Na verzenden per mail en/of openen op een andere computer, zie je duidelijk het verschil. De bovenste naam ziet er op de andere computer helemaal anders uit & de onderste blijft mooi hetzelfde zoals bedoeld was.

Hoe komt dit? Wel, eigenlijk heel eenvoudig. Als je computer het lettertype waarin een bepaalde tekst getypt staat niet heeft, neemt hij je standaardlettertype om de tekst weer te geven. Vermits je nooit zeker weet of iemand anders jouw lettertype wel heeft en of zijn PC-instellingen wel hetzelfde zijn, is het dus niet zo’n goede oplossing om je bestand zo door te sturen. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een Word document naar iemand verzendt in de plaats van het document eerst om te zetten naar een PDF- bestand… De ontvanger kan in een Word document ten eerste gewoon wijzigen aan je document & ten tweede krijgt hij het mogelijk met een andere bladschikking en in een ander lettertype te zien; afhankelijk van de instellingen op zijn/haar computer.

Net zoals je bij het afwerken van een Word-bestand je document omzet naar een PDF voor je het verzendt, of bijvoorbeeld aanlevert bij een copycenter om te laten afdrukken, moet je ook een grafisch bestand omzetten naar contouren voor je het kunt doorsturen. Je zult zien dat je vanaf dat moment niet meer kunt wisselen van lettertype een geen aanpassingen meer kunt doen in de tekst. Je kunt het design nu enkel nog maar vergroten, verkleinen of vervormen.

De bovenste tekst is gewoon getypt. Als je dubbelklikt op deze tekst, krijg je een knipperende lijn te zien en groene kader rondom met dikke groene eindlijn. Dit is de tekstbewerkingsmodus in Studio. Zolang je dit kunt met een opgemaakte tekst, is je tekst geen snijcontour. Ga je van hieruit verder om het design direct uit te snijden vanuit studio op je eigen cameo, dan is dit voldoende en zal je cameo de omlijning van de woorden wel herkennen. Wil je het gaan doorsturen of op meerder computers kunnen gebruiken, dan zal je eens afgewerkt je design moeten omzetten naar een pad (convert to path voor wie de software in het Engels heeft staan). Als je overlappende delen hebt, ga je je letters eerst samensmelten (weld in het Engels) & voeg je daarna de paden samen (compound path). Je zult merken dat je na deze bewerking(en) niet meer kunt dubbelklikken op je ontwerp om de tekst of het lettertype te wijzigen. Controleer dat altijd even op het einde en je bent zeker dat je ontwerp correct verzonden kan worden of bewaard blijft.

Zo! op deze manier komt je niet meer voor verrassingen te staan & kan je je designs perfect bijvoorbeeld door ons laten uitsnijden als ze bv. te groot zijn voor je cameo, of je er uitzonderlijk erg veel nodig hebt en zelf snijden te lang zou duren. Interesse om door ons te laten snijden? Mail je design naar info@laviedivine.be in .studio3 formaat, .svg of .eps & noteer er het gewenste aantal en de afmetingen per stuk bij. We vragen een kleine start/snijkost + de prijs van het materiaal aan de standaard winkelprijs (bij ons afgenomen).