Digitale designs

Alle designs in deze rubriek zijn digitaal en dus om zelf te downloaden en te verwerken in eigen ontwerpen. Gekochte designs kunnen steeds direct na betaling gedownload worden via je klantaccount & blijven daar ook beschikbaar. Door de de aard van het artikel, is het aankoopbedrag voor een digitale download niet retourneerbaar na aankoop; kijk dus goed na of je het juiste type/formaat bestand aankoopt.

De BTW op digitale designs wordt berekend volgens het EU land van aankoop, daarom kan het aankoopbedrag hierop licht verschillen indien je vanuit het buitenland bestelt.